Statki Network - statki, jachty i łodzie

Producent / Model / id

Jak umieścić reklamę


Chcesz sprzedać swoją łódź z powodzeniem?
Tutaj na stronie łatwy i bezpłatny.

 • Zarejestruj się tutaj
 • Wprowadź dane z łodzi.
 • Wybierz sprzęt
 • Prześlij zdjęcia i odblokuj reklamę.

Później można dokonać zmian.

Dla pomyślnego wyświetlenia zaleca się załadowanie dużych znaczących obrazów.
Wszystkie informacje powinny być dokładne i prawidłowe. Pomocna w sprzedaży jest także krótka historia.

Opis Dystrybutor


 • broszury
 • specyfikacje
 • Plan
 • plany żeglarskie
 • schemat Polar
 • Instrukcje
 • opinie

Producent:


Przegląd map

Aby powiększyć, naciśnij przycisk STRG / Wyszukiwanie z mapy świata